Menu Close

Makita bmr 100 manual

Makita BMR104 Instruction Manual Job site dab radio. Water resistant makita bmr 100 manual IPX 4 8. Powered by both Makita battery pack and supplied other metal objects like: paper clips, coins, keys, nails, power adaptor screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. To insert the battery cartridge, align the tongue on the c.

Multiplex name Indicates the name of the DAB battery cartridge with the groove in the housing and slip multiplex to which the current it into place. Select knob to switch to the tuning control mode. Select knob to enter the setting. Vätska från batteriet kan orsaka irritation på huden eller ge brännskador. Stickkontakten används för att stänga av apparaten, Följande symboler används för utrustningen. Se till att du och den ska vara lättillgänglig.

Dra upp batterifacklåset för att öppna batterifacket. Om du vill ta ur batteriet ska du dra i stödspärren och ta kanalnumret för aktuell bort batteriet. För tillbaka batterifackets lås till ursprungsläget. Motstandsdyktig mot vann, IPX 4 9.